Γενική Συνέλευση Συνδέσμου «Η Αγία Τριάς»

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου «Η Αγία Τριάς»
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, 4:30μ.μ.
Ξενοδοχείο NOVOTEL 4-6, Αθήνα
Σας περιμένουμε.

Share