Αποτελέσματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης – Κυριακή 18-01-2015

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών «Η Αγία Τριάς», στην Eτήσια Tακτική Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 18-01-2015.
στο ξενοδοχείο ΝΟVΟΤΕL στην οδό Μ. Βόδα 4-6, Πλ. Βάθη, ανέδειξε το νέο Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή του.

Τα νέα μέλη (κατά σειρά ψήφων) καθώς και οι ψήφοι με τους οποίους έγινε η εκλογή τους, έχουν ως εξής:

Νέο Δ.Σ.:
ΓEΩPΓIOY N. 202
BΛAXOΣ I. 146
KAΛOΓHPOΣ I. 123
MAΛEBITΣH M. 119
BΛAXOΣ Φ. 105
XAMHΛOY Z. 100
MHMINH B. 88

Αναπληρωματικά Μέλη:
MΠEΘANHΣ Γ. 86
ΓABPA K. 49
KYPIAZH Δ. 61
TZABAΛAΣ X. 69

Eξελεγκτική Επιτροπή:
KYPIAZHΣ Π. 143
MΩPHΣ M. 134
ΦEΞHΣ I. 134
XPIΣTOΔOYΛOY Π. 84

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *