ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Το ΔΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Καλοσκοπή ΤΚ 33057 και
Πειραιώς 4 ΤΚ. 10431   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105238158
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *