Νέο τεύχος (182) της εφημερίδας μας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Καλοσκοπή ΤΚ 33057 και
Πειραιώς 4 ΤΚ. 10431 ΑΘΗΝΑ
email:. agia.triada@kaloskopi.gr
Τηλ. 2105238158

Σας στέλνουμε το νέο τεύχος (182) της εφημερίδας μας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»
και σας ευχόμαστε
Κ Α Λ Ο Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι .
Τεύχος 182

Για το ΔΣ

Νάκος Γεωργίου Βούλα Μημίνη

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *