Νέο τεύχος (183) της εφημερίδας μας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ

«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Καλοσκοπή ΤΚ 33057 και

Πειραιώς 4 ΤΚ. 10431   ΑΘΗΝΑ

email:. agia.triada@kaloskopi.gr

Τηλ2105238158

Σας στέλνουμε το νέο τεύχος της εφημερίδας μας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»

και σας ευχόμαστε

Κ Α Λ Ο   Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο .

 

Για το ΔΣ

 

Νάκος Γεωργίου         Βούλα Μημίνη

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 183

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *