3η Συνεδρίασή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ

«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Τα μέλη του ΔΣ σας προσκαλούν να συμμετέχετε στη 3η Συνεδρίασή του, στις 28 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη

και ώρα 19:00 στο γραφείο του Συνδέσμου, Πειραιώς 4 στην Ομόνοια, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

– Προγραμματισμός εργασιών Β΄ τριμήνου 2018.

– Έγκριση Δαπανών Α΄ τριμήνου 2018.

– Τυχόν θέματα που θα προκύψουν κατά τη σύσκεψη.

Η παρουσία σας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Σύνδεσμο

Για το ΔΣ

Νάκος Γεωργίου Βούλα Μημίνη

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *