Νέο τεύχος (185) της εφημερίδας μας « Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Καλοσκοπή ΤΚ 33057 και Πειραιώς 4 ΤΚ. 10431 ΑΘΗΝΑ
email:. agia.triada@kaloskopi.gr
Τηλ. 2105238158

Σας στέλνουμε το νέο τεύχος της εφημερίδας μας « Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»

Για το ΔΣ

Νάκος Γεωργίου Βούλα Μημίνη

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 185

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *