Ανακοίνωση δήμου Δελφών.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες υδροδοτούμενων ακινήτων στην Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ που είναι υπόχρεοι καταβολής δημοτικών τελών ύδρευσης – τέλος ανανέωσης τάφου, να δηλώσουν στην Δημοτική Ενότητα Γραβιάς του Δήμου Δελφών τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (Α.Φ.Μ.) προκειμένου για την μηχανογραφική καταχώρηση αυτού στο τηρούμενο μητρώο υδρομέτρων-υδροληπτών, που είναι υποχρεωτική για όλους.

Η δήλωση αυτή γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα της Δ.Ε. Γραβιάς : 2265350909 & 2265350908.

Όσοι έχουν ήδη προβεί στη δήλωση του ΑΦΜ τους, δεν χρειάζεται να επανέλθουν.

Share