Συγκέντρωση στα Καστέλλια για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Αλεφάντω

Share