ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Καλοσκοπής εκτός της Λαογραφικής Έκθεσης διαθέτει και   1240 βιβλία παλαιότερων και νεώτερων εκδόσεων.

Περιλαμβάνει τα βιβλία του πρώην Δημοτικού σχολείου με εκδόσεις και εγκυκλοπαίδειες από το έτος 1950 και βιβλία της πρώην Κοινοτικής βιβλιοθήκης, πολλά από τα οποία είναι δωρεές συγχωριανών μας.

Επιπλέον περιλαμβάνει και τα βιβλία που έχουν εκδώσει συγχωριανοί μας.

Την καλοκαιρινή περίοδο που λειτουργεί καθημερινά το Πολιτιστικό Κέντρο τα βιβλία μπορούν να δανείζονται σε μέλη του Συνδέσμου για περιορισμένο χρόνο και σε όσους επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν για λαογραφική έρευνα, μελέτες, εργασίες κλπ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *