ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Είναι ένας σύνδεσμος από τους πιο ενεργούς της περιοχής, με συνεχή παρουσία σε όλα τα δρώμενα της περιφέρειας. Χάρη στη συνεχή προσφορά και την ενεργό συμμετοχή των μελών του φροντίζει για την εξέλιξη και της Καλοσκοπής.

 Από τον Ιούνιο του 1975 ο σύνδεσμος εκδίδει την εφημερίδα με τον τίτλο «Η Κουκουβίστα» (παλαιό όνομα της Καλοσκοπής) με θέματα και ειδήσεις πού αφορούν κυρίως το χωριό και αποστέλλεται σε όλους τους Κουκουβιστιανούς που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό:

– Την εκτέλεση κοινωφελών ή καλλωπιστικών έργων, που να προάγουν την οικονομία, τον τουρισμό και την υγιεινή.

– Την ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

– Την επιβράβευση πνευματικών ανθρώπων.

– Τη διοργάνωση πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων (εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων κ.λ.π.).

Διοικητικό Συμβούλιο:

Νάκος   Γεωργίου Πρόεδρος 6944736677
Γιάννης Βλάχος Αντιπρόεδρος 6944626369
Βούλα Μημίνη Γενική Γραμματέας
Ζωή Χαμηλού Ταμίας 6944388652
Γιάννης Καλόγηρος Μέλος
Φώτης Βλάχος Μέλος
Μαριλένα Μαλεβίτση Μέλος
Γιώργος Μπεθάνης Αναπληρωματικό Μέλος
Χρίστος Τζαβαλάς Αναπληρωματικό Μέλος
Κασσιανή Κυριαζή – Γαβρά Αναπληρωματικό Μέλος
Δέσπινα Κυριαζή Αναπληρωματικό Μέλος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Παναγιώτης Κυριαζής Πρόεδρος
Μάκης Μώρης Μέλος
Γιάννης Φέξης Μέλος
Γιώτα Χριστοδούλου Αναπληρωματικό Μέλος

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-5238158
FAX:
210-5238158
e-mail: agia.triada@kaloskopi.gr

Share