Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Η Κουκουβίστα

ΤΕΥΧΟΣ 185 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 44ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΤΕΥΧΟΣ 184 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 44ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΤΕΥΧΟΣ 183 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 43ος • ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΤΕΥΧΟΣ 182 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 43ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΤΕΥΧΟΣ 181 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 43ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΤΕΥΧΟΣ 180 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 42ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΤΕΥΧΟΣ 179 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 42ος • ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΤΕΥΧΟΣ 178 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 42ος • ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΤΕΥΧΟΣ 177 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 42ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΤΕΥΧΟΣ 176 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 41ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΤΕΥΧΟΣ 175 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 41ος • ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΤΕΥΧΟΣ 174 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 41ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
ΤΕΥΧΟΣ 173 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 41ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΤΕΥΧΟΣ 172 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 39ος • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΤΕΥΧΟΣ 171 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 39ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΤΕΥΧΟΣ 170 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 39ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
ΤΕΥΧΟΣ 169 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ ́ • ΧΡΟΝΟΣ 38ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΤΕΥΧΟΣ 168 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ ́ • ΧΡΟΝΟΣ 38ος • ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΤΕΥΧΟΣ 167 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 38ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
ΤΕΥΧΟΣ 166 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 37ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
ΤΕΥΧΟΣ 165 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 37ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ 164 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 37ος • ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ 163 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 37ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ 162 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ • ΧΡΟΝΟΣ 37ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ 161 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 36ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΤΕΥΧΟΣ 160 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 36ος • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΤΕΥΧΟΣ 159 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 36ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΤΕΥΧΟΣ 158 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 36ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΤΕΥΧΟΣ 157 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 35ος • OΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΤΕΥΧΟΣ 156 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 35ος • ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΤΕΥΧΟΣ 155 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 35ος • AΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥNΙΟΣ 2010
ΤΕΥΧΟΣ 154 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 35ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
ΤΕΥΧΟΣ 153 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 34ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΤΕΥΧΟΣ 152 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 34ος • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΤΕΥΧΟΣ 151 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 34ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΤΕΥΧΟΣ 150 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 34ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
ΤΕΥΧΟΣ 149 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 33ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
ΤΕΥΧΟΣ 148 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 33ος • ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
ΤΕΥΧΟΣ 147 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 33ος • AΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥNΙΟΣ 2008
ΤΕΥΧΟΣ 146 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 33ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
ΤΕΥΧΟΣ 145 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 32ος • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
ΤΕΥΧΟΣ 144 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 32ος • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
ΤΕΥΧΟΣ 143 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 32ος • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
ΤΕΥΧΟΣ 142 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ • ΧΡΟΝΟΣ 32ος • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

HMEΡΟΛΟΓΙΟ 2013
HMEΡΟΛΟΓΙΟ 2010

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

EΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3958_2008
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3959_2008
Share